29.11.13

Check this out


More channels, more services, more devices, more ads, more websites. All competing for our attention. It's getting harder and harder to concentrate. There are so many distractions: emails keep coming, ads keep popping on the screen, social media are getting updated all the time... It's not easy to choose just one option and focus our attention on it for longer time. Maybe other options are better? Maybe we are missing on something? Nicolas Carr wrote in his book "The Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains" that "For some the very idea of reading a book has come to seem old fashioned, maybe even a little silly…". The author even admits that while reading: "my concentration starts to drift after a page or two". I remember that when I was a child I used to search for information in a big Encyclopaedia. It was taking some time to find relevant information. Sometimes not very up to date. Nowadays we are bombarded by data. We get the latest news all the time and from all over the world. Do we know more now when we do not have to dig up information?

Más canales, más servicios, más dispositivos, más publicidades, más páginas web. Todos compiten por nuestra atención. Cada vez es más dificil concentrarse. Hay tantas distracciones : los emails siguen llegando cada rato, las publicidades están apareciendo en la pantalla, las redes sociales están siendo actualizadas constantemente... No es fácil elegir sólo una opción y centrar nuestra atención en ella por más tiempo. ¿Tal vez otras opciones son mejores ? ¿Quizás estamos perdiendo algo importante? Nicolas Carr en su libro "Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?" escribió que "para algunos la idea misma de la lectura de un libro parece pasada de moda, tal vez incluso un poco tonta ... " . El mismo autor admite que al leer : "mi concentración comienza a ir a la deriva después de una o dos páginas". Recuerdo que cuando era niña solía buscar información en una gran enciclopedia. Encontrar algo requería un poco de tiempo y a veces la información no estaba muy actualizada. Hoy en día somos bombardeados por los datos . Recibimos las últimas noticias todo el tiempo y de todo el mundo. ¿Pero sabemos realmente más hoy en día? 

Więcej kanałów, więcej serwisów, więcej urządzeń, więcej stron internetowych, więcej reklam. Wszystkie one walczą nieustannie o naszą uwagę. Coraz trudniej jest się skoncentrować, bo przecież nieustannie napływają nowe informacje. Przychodzą maile, na ekranie pojawiają się reklamy, serwisy społecznościowe zasypują nas aktualizacjami, z komunikatorów mrugają nowe wiadomości... Trudno poświęcić uwagę i czas jednej rzeczy, gdy wokół jest tyle rożnych opcji. Gdzieś z tyłu głowy pojawia się bowiem pytanie: czy to jest najlepszy wybór? Może coś ważnego mi własnie umyka? Nicolas Carr w swojej książce "Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg" napisał, że "niektórzy sam pomysł czytania książki uważają za przestarzały, może nawet niedorzeczny...". Zresztą, autor sam przyznaje, że w trakcie czytania jego "koncentracja odpływa po jednej lub dwóch stronach". Pamiętam, że w czasach, gdy byłam małą dziewczynką głównym źródłem wiedzy i informacji była kilkutomowa encyklopedia na półce w biblioteczce. Znalezienie tam potrzebnych faktów zajmowało trochę czasu, a w dodatku nie zawsze były one aktualne. Obecnie jesteśmy bombardowani przez informacje. Docierają do nas najnowsze, na bieżąco aktualizowane wiadomości z całego świata. Dzisiejszy news jutro zostanie zapomniany i zastąpiony nowym. Ale czy teraz rzeczywiscie wiemy więcej niż kiedyś?  
Wearing: Promod dress and cardigan; Natura scarf; Pandora pendant; Springfield bag; H&M belt; Clarks ankle boots

23.11.13

New prefix


The change of prefix from 2 to 3. So I´ll never again be twentysomething. How is it? Almost the same, but not exactly. For example, you´re telling some story about how it was when you were a student and suddenly you realise that you are talking about something that happened 10 years ago! Or one day you get to know that interns in the company where you work were born in the 90s (yes! nine-ties!). A list of new music groups you´ve never heard of is getting bigger and bigger. The same as the number of pictures of cute babies that your friends post on Facebook. Instead of going to parties, more and more often you go to dinner parties. Or sometimes you only meet your friends for lunch. All of you have to wake up early the following day, right? If you were born in the late 80s or in 90s you probably have no clue what I´m talking about here. But don´t worry, one day you will ;)

El cambio de prefijo de 2 a 3. Así que nunca más seré veinteañera. ¿Cómo es? Casi igual, pero no exactamente. Por ejemplo, estás contando una historia sobre algo que pasó cuando eras una estudiante y de repente te das cuenta de que estás hablando de algo que sucedió hace 10 años! O un día te enteras que los internos en la empresa donde trabajas nacieron en los años 90 (¡sí! los años no-ven-ta!). Una lista de los nombres de nuevos grupos músicales que no conoces se hace cada vez más y más larga. Lo mismo pasa con el número de fotos de bebés encantadores que tus amigos publican en Facebook. En vez de salir de fiesta, más y más a menudo te vas con tus amigos a la cena. O a veces sólo vas a almuerzar. Todos tenéis que levantarse temprano el día siguiente, ¿verdad? Si naciste a finales de los años 80 o en los 90 probablemente no tienes ni idea de lo que estoy contando aquí. Pero no te preocupes, eso también te espera ;)

Zmiana prefiksu z 2 na 3, czyli już nigdy nie będę dwudziestoparolatką. Jak to jest z trojką z przodu? Właściwie tak samo, ale jednak pewne znaki, świadczą o tym, że trochę inaczej. Na przykład, opowiadasz o jakiejś sytuacji ze studiów i nagle dociera do Ciebie, że mówisz o czymś, co zdarzyło się 10 lat temu! Albo któregoś dnia zdajesz sobie sprawę, że stażyści w firmie, w której pracujesz urodzili się w latach 90 (tak! Dzie-więć-dzie-sią-tych!). Lista nowych grup muzycznych, o których nie słyszałaś rośnie tak szybko jak liczba zdjęć uroczych bobasów zamieszczanych przez Twoich znajomych na Facebooku. Coraz częściej zamiast na imprezę idziesz z przyjaciółmi tylko na kolację. A czasem to jedynie na lunch. Przecież trzeba wcześnie wstać następnego dnia, prawda?. Jeżeli urodziliście się pod koniec lat 80 lub w latach 90 to pewnie w ogóle nie wiecie w czym rzecz. Ale spokojnie, Was też to czeka ;) Wearing: Orsay jacket; Promod bag; H&M hat; my husband´s scarf; Sfera sweater; Zara jeans; New Look wedges; Natura gloves

11.11.13

100 ideas


Trainers, the tailored skirt suit, false eyelashes, the mini skirt, the white wedding dress, the black leather jacket... All these items are so ordinary and common for us these days but they used to be innovative, fascinating and even shocking in the past. "100 ideas that changed fashion" is a book of Harriet Worsley, who studied at prestigious Saint Martins College of Art and Design in London, where today she teaches fashion communication and fashion journalism. Her book describes changes in fashion that have happened from the begining of 20th century. Apart from garments and make-up we can also read there about inventions in clothes productions (such as the zip, nylon or lycra) as well as learn how more complex ideas like the computer technology,  the ecological movement, the eternal youth concept or hip hop have influenced fashion.

Las zapatillas, el traje chaqueta, pestañas postizas, la mini falda, el vestido de boda blanco, la chaqueta biker... Todas estas prendas tan cotidianas y comúnes para nosotros hoy en dia, en el pasado eran innovadoras, fascinantes e incluso revolucionarias. "100 ideas que cambiaron la moda" es un libro de Harriet Worsley que presenta los cambios en la manera de vestirse que se han producido desde el comienzo del siglo 20. La autora estudió en el prestigioso Saint Martins College of Art and Design en Londres, donde ectualmente es profesora de comunicación y periodismo en temas de moda. En su libro aparte de las prendas e elementos de maquillaje revolucionarias, Worsley describe también los inventos significativos en la producción de ropa (por ejemplo, la cremallera, nylon o lycra), así cómo explica como los conceptos más complejos de la actuadlidad (como la computación, el movimiento ecológico, el concepto de eterna juventud o hip hop) han influenciado a la moda.

Trampki, kostium szyty na miarę, sztuczne rzęsy, spódniczka mini, biała suknia ślubna,  czarna ramoneska... Powszednie dla nas -kiedyś były nowatorskie; wzbudzały oburzenie, zaskakiwały i fascynowały. O 100 ideach, które zmieniły modę pisze w swojej książce Harriet Worsley, wykładowczyni prestiżowej Saint Martins College of Art and Design w Londynie. Autorka prezentuje zmiany i zjawiska, jakie zaszły w modzie od początku XX w. Oprócz elementów stroju i makijażu,  Worsley przedstawia też wynalazki, które zrewolucjonizowały produkcję ubrań, (np. zamek błyskawiczny, nylon i lycra) oraz przedstawia wpływ, jaki wywarły na modę szersze zjawiska i nurty takie jak np. rozwój technologii komputerowej, kult wiecznej młodości,  ruch ekologiczny czy hip hop.

  Wearing: Promod dress, Zara blazer, New Look snood, Pandora earings, Solar bag, Reserved gloves, Clarks ankle boots

3.11.13

Stuffocation


Moving partly, and temporarily, from Barcelona to London I took with me only a part of my garments. I must say that I am happy with the emptier wardrobe. During the moving I arrived at a conclusion that I have too much stuff. Few days ago I read an article saying that I am not alone. "There are millions of people right now, all around the world, feeling like they have too much stuff", says the trend analyst James Wallman whose book "Stuffocation" will be out in November. Speaking about "stuff" Wallman does not mean only garments, but all the "clutter". Unused sports equipment, unwanted Christmas presents, candle holders, frames etc. All the junk that we want to clear out and breath again. More does not mean better anymore. On the other hand, minimalistic approach seems very drastic. The point is not to buy anything, throw away or give away everything we do not wear and stick to basics, right?  "Unstuffing" is more about owning beautiful and good quality things, that tell something about us. Who wants to have a wardrobe full of polyester and fast-changing "trendy" garments anyway? We want to tell a story. We rather measure our life by experiences than physical things. That's why more and more people prefer to spend money on travelling. Or to someone "who has everything" we give as a present an experience: a concert ticket or a skydiving course. What is your opinion? 

 Durante mi mudanza temporal de Barcelona a Londres sólo me he llevado una parte de mi ropa. Tengo que admitir que estoy contenta con este armario reducido. Lo que traje a Londres son las prendas que mas me gustan y que me pongo a menudo. Haciendo la mudanza también llegue a la conclusión de que tengo demasiadas cosas. Hace unos días leí un artículo diciendo que no soy la única que piensa así. "Hay millones de personas ahora en todo el mundo sintiendo que tienen demasiadas cosas" , dice el analista de tendencias James Wallman cuyo libro " Stuffocation" saldrá en noviembre ("stuff"-cosas, "suffocation"-asfixia). Wallman hablando de las "cosas" no se refiere sólo a las prendas de ropa sino a todos los objetos que llenan nuestro espacio y no nos permiten respirar. Por otro lado, el enfoque minimalista parece muy drástico. No se trata de no comprar nada, tirar o regalar todo lo que no usamos y quedarnos con lo básico.  Es mejor optar por cosas bonitas, de buena calidad  y que dicen algo acerca de nosotros . ¿Quién, de todos modos,quiere tener un armario lleno de las prendas de poliéster y las tendencias pasajeras? Queremos contar una historia y medir nuestras vidas por las experiencias que por las cosas físicas. Por eso cada vez más y más personas prefieren gastar dinero en viajes. O a alguien "que lo tiene todo" le regalamos una experiencia : una entrada a un concierto o un curso de paracaidismo. ¿Qué opináis de este tema?

Przeprowadzając się częściowo i tymczasowo z Barcelony do Londynu zabrałam ze sobą rzeczy, które najbardziej lubię i noszę najczęściej. Muszę przyznać, że z taką przerzedzoną garderobą jest mi naprawdę dobrze. W czasie przeprowadzki doszłam do wniosku, że mam za dużo ubrań i dlatego część z nich oddałam, a cześć zostawiłam w Barcelonie. Dzięki temu teraz moja szafa już nie pęka w szwach. Kilka dni temu natknęłam się na ciekawy artykuł,  z którego wynikało, że nie jestem w moich odczuciach odosobniona. "Na całym świecie miliony ludzi czująże mają za dużo rzeczy" - mówi James Wallman, badacz zjawiska, które nazwał "stuffocation" (z ang. stuff-rzeczy, suffocate-dusić się). Mówiąc o rzeczach Wallman nie ma na myśli tylko ubrań, ale wszystkich przedmiotów, które gromadzimy wokół nas. Takich jak nieużywany sprzęt sportowy, niechciane prezenty sprzed kilku lat, świeczniki  ramki, bibeloty. Krotko mówiąc wszystko, co zagraca naszą przestrzeń i sprawia, że się w niej "dusimy". Więcej już nie znaczy lepiej. Z kolei podejście minimalistyczne wydaje się bardzo radykalne. Przecież nie chodzi o to, żeby zrezygnować z zakupów,  oddać lub wyrzucić ubrania, w których nie chodzimy i ograniczyć się do tego, co całkowicie niezbędne.  Może jednak lepiej jest kupować rzeczy ładne i dobre jakościowo, które jednocześnie coś o nas mówią? Chyba nikt nie chce mieć szafy pełnej sezonowych trendów i poliestru, prawda? Bardziej niż przedmiot liczy się historia. I przeżycia.  Dlatego coraz więcej osób woli wydawać pieniądze na podróże, a osobie "która ma wszystko" dajemy w prezencie np. bilet na koncert lub kurs skakania ze spadochronem. Jestem ciekawa, co myślicie. Dodam jeszcze, że w listopadzie ukaże się książka Jamesa Wallmana pt. "Stuffocation". 


I have already showed you this dress here in a summer outfit.

A este vestido ya os lo he enseñado en un conjunto veraniego: aquí.

Sukienkę z dzisiejszego zestawu pokazywałam już w letnim wydaniu: tutaj.
Wearing: no name dress, Mango cardigan, H&M snood, Sfera belt, Parfois bag, Stradivarius boots

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...